NEN2580

Meten is weten!

Voor het bepalen van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen hanteren we in Nederland de norm NEN2580. Voor het inmeten van jouw pand ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor een overzichtelijk en nauwkeurig meetrapport.

De oppervlakte en de inhoud van gebouwen speelt bij (ver)koop, (ver)huur en omgevingsvergunningen een belangrijke rol.

Door bij berekening gebruik te maken van de NEN 2580 worden objectieve meetgegevens verkregen. In de NEN 2580 wordt onder andere onderscheid gemaakt in Bruto Vloeroppervlak (BVO), Netto Vloeroppervlak (NVO), Gebruiks oppervlak (GO) en Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO).

Bouwadvieswinkel rekent gebouwen conform de NEN 2580. Dit kan gebeuren op basis van bestaande digitale plattegronden, waaruit met behulp van AutoCAD 2021 de gevraagde gegevens gehaald worden. Zijn er géén digitale tekeningen beschikbaar dan worden deze gemaakt door het pand in te meten door onze inspecteurs en professionele apparatuur. In beide gevallen wordt het resultaat vastgelegd in overzichtelijke tekeningen en meetstaten.

Wat is het verschil in type A en type B?

Meetcertificaten worden onderverdeeld in twee typen:

Meetcertificaat A

Uitgangspunt: gebouw op locatie gecontroleerd.
Controle op locatie: op maatvoering en ruimtegebruik.

Meetcertificaat B

Uitgangspunt: gebouw niet op locatie gecontroleerd
Controle op locatie: niet van toepassing.